itjobb.se

Dataskyddsombud

Företag Vattenfall AB
Ort
Utgår

2019-08-22

Ansök nu

Dataskyddsombud

Man skulle kunna tycka att energi sektorn är tråkig, långsam och gammaldags. Men det kan inte vara mer fel!

Vi söker en ytterligare proaktiv och motiverad Data Protection Officer (DPO) till Vattenfall med plats Arenastaden, Stockholm.

Är du rätt DPO för oss?

Vi erbjuder dig ett utmanande och stimulerande jobb i ett professionellt team där du kommer att arbeta i en internationell miljö. Som DPO är du del i hur vi formar framtidens Vattenfall och hur vi uppnår vår strategi. Du kommer att påverka hur vi arbetar med information och hur vi skyddar integriteten hos våra kunder och anställda. Vi erbjuder dig möjlighet till kontinuerlig utveckling inom ett av Europas största energibolag.

Uppgifter och ansvar för DPO
• Verka som DPO för ett antal av Vattenfall ABs dotterbolag, främst i Sverige. 
• Tillsammans med Group Data Protection Lead och våra andra DPO:er i koncernen underhålla och fortsätta bygga en dataskyddsprocess som hjälper Vattenfall att uppfylla vår skyldighet gällande dataskydd, med relaterade lagar och förordningar. 
• Stödja organisationen i att identifiera, hantera och övervaka risk för brister i hantering av personuppgifter enligt lag, Vattenfalls policies och instruktioner. Detta inkluderar att säkra ansvarsfördelning, öka medvetenheten, utbildning av personal som hanterar personuppgifter och driva relaterade audits. 
• Fortsätta skapa insikt i hur vår data används, hur processer fungerar och säkra gränssnitt med externa parter. 
• Rådge och stötta team på Vattenfall så de kan skydda personuppgifter i enlighet med lagstiftningen. Tillhandahålla utbildningsmaterial och instruktioner för att säkerställa en korrekt hantering och styrning. 
• Instruera och samarbeta med Data Protection Coordinators inom de olika affärsområdena, gemensamt genomföra åtgärder, fortsätta bygga upp medvetenheten och höja mognadsnivån inom dataskyddets.

Vi förväntar oss att du aktivt driver och genomför förändring på alla nivåer i organisationen.

DPO är en del av Legal och rapporterar direkt till Vice President Corporate Legal & Integrity and Legal Nordic och indirekt till Group Data Protection Lead.

Kvalifikationer
• Akademisk examen / Universitetsutbildning och minst 7 års arbetserfarenhet inom relevanta områden (t.ex. juridik, IT, projektledning, affärsutveckling).
• Djup kompetens och erfarenhet inom dataskydd, GDPR och närliggande regelverk.
• Vår bästa kandidat har utmärkt kommunikationsförmåga, hög integritet och gränsöverskridande arbetserfarenhet gällande dataskydd.
• Erfarenhet att framgångsrikt ta fram och implementera systematiska processer i en stor multinationell organisation
• Goda färdigheter i kommunikation, förhandling, konfliktlösning och förmåga att bygga upp goda arbetsrelationer.
• God förmåga att tolka relevanta dataskyddsregelverk till praktisk implementation.
• Förmåga att arbeta effektivt med olika intressenter och möjliggöra goda och pragmatiska affärslösningar, inklusive att främja privacy by design.

Språk: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (skrift och tal) är ett krav.

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra positioner säkerhetsklassade. Om denna position är säkerhetsklassad kommer de slutliga kandidaterna genomgå en säkerhetskontroll enligt svensk lagstiftning.

Plats: Arenastaden, Stockholm

Vi på Vattenfall är övertygade om att strävan efter mångfald hjälper till att bygga ett mer lönsamt, effektivt och attraktivt företag. Därför söker vi en balans mellan medarbetare gällande kön, ålder och etnisk och kulturell bakgrund.

För mer information kontakta Lisbeth Svensson, lisbeth.svensson@vattenfall.com. För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Daniel Ruja, daniel.ruja@vattenfall.com. 

Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och introduktionsbrev via länken nedan senast 22 augusti.

Fackföreningsrepresentanter i Sverige: Michelle von Gyllenpalm (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO). För att komma i kontakt med representanterna, ring Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Vår organisation 
Vi är en av Europas största återförsäljare av el och värme och en av de största el- och värmeproducenterna. Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Moderbolaget Vattenfall AB är 100% ägt av staten och huvudkontoret ligger i Solna.

Vattenfall anser att en noggrann hantering av personuppgifter är en väsentlig del av ett ledande hållbart energibolag. Skydd av personuppgifter och respekt för integritet är viktigt för att upprätthålla förtroende hos våra kunder, anställda och leverantörer. Effektiv hantering av integritetsrelaterade risker och att ge individen kontroll över sina personliga uppgifter är kärnan i hur vi vill jobba.

Dela detta jobb

Dataskyddsombud

Vattenfall AB