itjobb.se

Utveckla kulturarvet med oss!

Att arbeta med att förvalta Sveriges kulturarv innebär att vara varsam om byggnaders själ och karaktär men också att anpassa och utveckla dem för framtiden. Vi är idag cirka 370 anställda på kontor runt om i Sverige. Här finns bland annat fastighetschefer, fastighetsförvaltare, driftledare, förvaltningstekniker, fastighetsutvecklare, administratörer, projektledare och flera andra specialister.

Informationssäkerhetsansvarig till Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla det unika beståndet på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi kallar det tradition i utveckling.

Utvecklingen till ett samhälle som i stor omfattning bygger på elektronisk information ställer allt större krav på Sveriges myndigheter avseende informationssäkerhet. Statens fastighetsverk förstärker och utvecklar nu myndighetens informationssäkerhetsfunktioner genom att anställa en informationssäkerhetsansvarig för att säkerställa att vi skyddar vår information utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Din roll

Som ansvarig för informationssäkerhet inom myndigheten har du ansvar för styrning, samordning och uppföljning av myndighetens informationssäkerhet. Ett centralt område är utveckling, implementering och uppföljning av ett systematiskt och riskbaserat arbete med stöd av ledningssystem för informationssäkerhet, LIS.

I ansvaret ingår att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt utveckla myndighetens modeller för informationsklassning. Du har ansvar för att utveckla och förvalta riktlinjer och rutiner samt för utbildning, vägledning och stöd till verksamheten. I ditt uppdrag ligger också att aktivt verka för och stödja verksamhetens utveckling till en kultur där informations- och IT-säkerhet ligger högt på agendan och att processer och strukturer finns på plats för att säkerställa det.

Ditt arbete förutsätter samverkan med olika organisatoriska delar där IT, säkerhetsskydd och dokumentförvaltning är några av de närmaste kontakterna. I rollen ingår också att vara myndighetens representant i externa informationssäkerhetsforum. Omvärldsbevakning gällande lagstiftning och risker för externa hot, samt att etablera rutiner för incidenthantering ingår också i ditt uppdrag. Du tar ansvar för kontinuerlig rapportering och rådgivning till ledningen avseende riskhantering.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att driva och utveckla informationssäkerhetsarbete i organisationer med känslig information. Du har bred förståelse för hela informationsområdet och erfarenhet från offentlig förvaltning. Du behöver också ha gedigen kunskap och erfarenhet inom informationsklassning och dataskyddsstandarder inom ISO 27000-serien. Certifiering inom informationssäkerhet är meriterande. Du har universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant. Tjänsten förutsätter också mycket god förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare har de personliga egenskaper som krävs för att vara framgångsrik i sin roll. Du är handlingskraftig med förmåga att utveckla, prioritera, strukturera och följa upp för att nå konkreta resultat. Du har också förmågan att balansera rollen att vara en tydlig kravställare med att vara rådgivande och stödjande. Eftersom du kommer att ha breda kontaktytor behöver du ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Mer information

Tjänsten är placerad i Stockholm och befattningen är säkerhetsklassad, vilket kräver svenskt medborgarskap.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

I denna tjänst samarbetar vi med ProAstri. Från den 13 augusti är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Ivarson, tel 070-824 69 08 för mer information om processen.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29 och vi ser fram emot att ta del av din ansökan och CV.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Våra ledord mod, respekt och glädje tillsammans med den statliga värdegrunden präglar vårt förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet.

Välkommen till oss!

Kontaktpersoner

Karin Ivarson
Rekryteringskonsult
+46 708246908
karin@proastri.se

Informationssäkerhetsansvarig

Ort
Utgår

2018-08-29

Ansök nu

Dela detta jobb