itjobb.se

IT-chef

Företag Göteborg Energi
Ort
Kategorier
Utgår

2019-08-18

Ansök nu

IT-chef

Det händer mycket spännande inom energibranschen och hos oss på Göteborg Energi. Nu vill vi kompletterar vår IT organisation med en IT-chef. Vill du vara med och driva koncernens operativa IT för en verksamhet som är väldigt central och viktigt för samhället?

Som IT-chef ansvarar du för förvaltning och vidareutveckling av Göteborg Energis IT-applikationsportfölj. Detta innefattar även drift av IT-miljöer och tillhörande infrastruktur, som är outsourcad. Arbetet som IT-chef innebär många kontakter och ett brett samarbete med intressenter inom och utanför Göteborg Energi. Interna kontakter är koncernens olika verksamheter, CIO samt övriga ledningsfunktioner inom koncernen. Exempel på externa kontakter är IT-ledningen inom Staden, IT-chefsfunktioner inom liknande privat och offentlig verksamhet, externa leverantörer av IS-/IT-lösningar och benchmarkingnätverk. Du ansvarar för koncernens gemensamma IT-förvaltningsorganisation med rapportering till CDO. Som IT-chef har du ett övergripande personalansvar för samtliga anställda inom den operativa IT-funktionen med tre direktrapporterande enhetschefer.

Huvudsakliga ansvarsområden för dig i rollen som IT-chef:

  • Leder och driver koncernens operativa IT så att kundernas (interna uppdragsgivares) krav uppfylls samt att lagar, föreskrifter och bestämmelser följs
  • Leder den operativa avdelningens ledningsgrupp samt ingår i CDOs ledningsgrupp
  • Äger applikationsportföljen och ansvarar för att tillsammans med verksamheten arbeta med vidmakthållande och vidareutveckling av denna.
  • Säkerställer kostnadseffektiv drift och support av befintliga IT-system och tjänster enligt SLA
  • Tillser att övergripande mål och strategier från CIO följs, rapporterar nyckeltal.
  • Upprättar budget, strävar efter att uppfylla ekonomiska mål, göra kontinuerlig ekonomisk uppföljning och analys
  • Tillser att IT-verksamheten har tydliga, väldokumenterade samt välkända IT-processer och rutiner som syftar till att det dagliga arbetet fungerar väl
  • Kompetensförsörjning/utveckling, håller och följer upp utvecklingssamtal, lönesamtal, resursplanerar och bemannar utifrån uppdrag

Våra frågor till dig:

Har du mångårig erfarenhet av att framgångsrikt leda och förvalta operativ IT på koncernnivå eller motsvarande som även inkluderat att leda chefer? Har du god erfarenhet av applikationsförvaltning och portföljhantering samt erfarenhet av IT-drift och IT-infrastruktur? Kommunicerar du väl på både svenska som engelska? Har du en Akademisk examen med relevant inriktning eller motsvarande arbetserfarenhet?

Meriterande: Har du dokumenterad erfarenhet om PM3 och ITIL? Har du erfarenhet av att leda IT-driftorganisationer och köpa delar av en sådan leverans som tjänst (sourcing)?

Vem är du?

Du trivs i en ledarroll och har genom åren utvecklat starka ledaregenskaper och en bra kommunikativ förmåga. Din ledarstil är inlyssnande och uppmuntrande för att hjälpa dina medarbetare att utvecklas samt skapa ett fint arbetsklimat tillsammans. God samarbetsförmåga är självklart liksom en ödmjuk inställning för att hitta bra lösningar när diverse utmaningar uppstår. Din vilja och drivkraft att skapa framgång i en miljö med högt resultat- och kundfokus värdesätts högt för denna tjänst liksom förmåga till helhetssyn.

Hur söker jag jobbet?

Rekrytering görs i samrabete med rekryteringsföretaget Jerrie. Vid eventuella frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Nilzon 0763935340.

Låter detta som en roll som skulle passa just dig? Ansök gärna redan idag, dock senast 18 augusti. Välkommen till Göteborg Energi som anställd kan du räkna med en arbetsplats som är både trygg och utvecklande!

Fackliga kontakter:

Akademikerföreningen Maria Andersson Iseppi, ordförande tfn: 031-626408

Vision Ulf Berndtsson, ordförande tfn: 031-626100

Dela detta jobb

IT-chef

Göteborg Energi