itjobb.se

Scrum Master

Företag House of Skills
Ort
Utgår

2021-10-29

Ansök nu

Scrum Master

Nu söker vi en skicklig och erfaren Scrum Master för ett uppdrag hos en av våra prioriterade kunder

Arbetsuppgifter
· Facilitera möten och workshops
· Hjälpa till att röja hinder där teammedlemmar behöver hjälp
· Uppdatera tåget kring hur arbetet fortlöper (ART synk, SoS)
· Delaktiga i att analysera features
· Stöttar teamet att bryta ner features i stories under PI planning
· Identifierar beroenden och risker tillsammans med teamet
· Coacha teamet i ständigt förbättring och utveckling
· Leder teamet mot ständig förbättring
· Delta aktivt i att utveckla tågets Scrum Masters
· Sammanställa metrics för teamet
· Hjälper och stöttar varandra i tågets framfart
· On-boarda nya medlemmar i teamet och tåget

Kompetenskrav
Vi behöver en tekniskt kunnig Scrum Master som kan telefoni.
Teamet har ansvarar för bankens telefoni så som, handlarbordet från BT, Contact Centre som är ett Solidus system, alla användare på kontor som sitter på MxOne, inspelning av samtal på flera plattformar enligt MiFIID och ett antal användare på Skype telefoni.

Vi står även inför en av banken största förflyttningar till ny telefoni via M365.
Teamet jobbar i ett SAFe tåg där en aktiv APO får in krav från verksamheten, som Scrum Master är det viktigt att jobba tillsammans för att planera in utefter kapacitet.

På Scrum Master i detta tåg tåget har vi följande förväntningar på kompetenskrav:
(det är sammanlagt 8 scrum Masters i tåget)
· Utbildar och coachar teamet i SAFe och agilt arbetssätt. Garant för att teamet följer SAFe
· Stötta teamet i det dagliga arbetet
· Stöttar teamet i att vara självorganiserande (klara sig själva)
· Bevakar teamets framfart för att möte iterationsmål och PI-objectives
· Stöttar teamets kompetensutveckling
· Lyfta kompetensbehov till RTE
· Informera om hinder och eskalera till RTE vid behov
· Leder i förändring och ansvarar för teamets balans och välmående
· Stöttar och coachar andra Scrum Masters
· Iterationsplanering:
Sammankalla och facilitera.
Bedömer rimlighet i planeringen samt arbetsbelastning för teammedlemmar
· Backlog refinement:
Stötta APO
· Team Review: Sammankalla och facilitera
· Team Retro: Sammankalla och facilitera
· PI-planning:
Coachande roll och stötta teamet i arbetet med att bryta ner en plan ·
Problemsolving workshop: Aktivt deltagande.

Period: 2021-10-03 – 2022-09-30 Omfattning: 100%

Vi ser fram emot att du hör av dig, senast 26 september. 

Dela detta jobb

Scrum Master

House of Skills