itjobb.se

Kammarkollegiet

Hos oss får du möjlighet att utmanas av komplexa arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Du får utveckla dig själv och din kompetens genom att jobba i prestigelösa och hållbara team. Och dessutom ha riktig kul på jobbet!

Jobba för det allmännas bästa

Är du till exempel jurist, ekonom, upphandlare eller försäkringshandläggare och vill jobba för det allmännas bästa? Hos oss på Kammarkollegiet kan du göra det du brinner för – för det allmännas bästa. Dessutom blir du en del av en kunskapsintensiv arbetsplats där ett ständigt utbyte med riktigt vassa kollegor ger stora möjligheter att utveckla din kompetens och din roll.

Olika uppdrag – samma drivkrafter

Vi har över 30 spännande uppdrag från regeringen. Den stora innehållsmässiga variationen i uppdragen kräver både bredd och spetskompetens.

Vi är drygt 300 experter – bli en av oss!

Av oss cirka 300 personer som arbetar här är många jurister med olika inriktning, ekonomer eller kvalificerade handläggare. Men det finns förstås också många andra roller som till exempel språkvetare, upphandlare, skadereglerare och riskanalytiker. De flesta av oss arbetar på huvudkontoret i centrala Stockholm. Försäkringsavdelningen har kontor centralt i Karlstad.

Välkommen att bli en av oss!

Bransch

Offentlig förvaltning & Samhälle

Anställda

300

Huvudkontor

Stockholm

Adress

BIRGER JARLSGATAN 16, 114 34

Webbplats

language

Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Eva Ridne

Controller

Fredrik Aglo

Upphandlare

Eva som är utbildad ekonom började sin karriär som revisor på Riksrevisionsverket. 1995 kom hon i kontakt med Kammarkollegiet första gången, via en konsulttjänst på Administrativ service. Sedan 2010 arbetar hon på Ekonomi- och förvaltningsfunktionen.

– Det roliga med att arbeta på Kammarkollegiet är att det är en liten men ändå komplex myndighet med många olika uppdrag. För mig som ekonom betyder det stor variation i arbetsuppgifterna. Dessutom är vi mitt uppe i ett digitaliseringsarbete, både vad det gäller ekonomiområdet och Kammarkollegiet i stort, säger Eva.

De återkommande arbetsuppgifterna är bidragshantering, värdering och redovisning av statens aktier och stöd till avdelningarna i budget- och uppföljningsarbetet.

Eva och hennes kollegor har mycket kontakter med personal på regeringskansliet och med kollegor inom myndighetens övriga avdelningar.

– Som ekonom har man stora möjligheter att utvecklas inom Kammarkollegiet. Jag upplever att det är kvalificerade medarbetare på samtliga avdelningar och en mycket god stämning här.

 

 

 

 

 

Fredrik Aglo var i trettioårsåldern när han bestämde sig för att byta inriktning i yrkeslivet. Han började studera juridik. Sedan 2009 arbetar han som upphandlare av varor och tjänster på avdelningen Statens inköpscentral.

– Det bästa med mitt jobb är de omväxlande, stimulerande och utmanande arbetsuppgifterna. Upphandlingsområdet är i ständig förändring med ny lagstiftning som måste tas hänsyn till, säger Fredrik.

Efter avslutade juridikstudier började Fredrik en tjänst på dåvarande IT-upphandlingen vid Kammarkollegiet. När Statens inköpscentral bildades i januari 2011 bytte han avdelning till varor och tjänster.

En typisk arbetsdag för Fredrik kan innebära alltifrån möten med avropande myndigheter och leverantörer till att ta fram statistik inför en kommande upphandling.

– Det är svårt att beskriva en typisk dag här eftersom arbetet är så pass varierande. Men i stora drag ser det ut så här: vi arbetar i projektform och innan vi gör en upphandling genomförs en förstudie där vi bland annat träffar leverantörer. En referensgrupp som består av representanter från de avropande myndigheterna är också med. Om förstudien mynnar ut i ett beslut att vi ska göra en upphandling påbörjas arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag som innehåller relevanta kravställningarna.

För Fredrik, som alltid tyckt mycket om att läsa och skriva, är utformandet av kravspecifikationen det han uppskattar mest i sin yrkesvardag.

– Är man intresserad av att arbeta som upphandlare tror jag att en bra egenskap är att vara nyfiken och snabbt kunna sätta sig in i nya områden. Mycket av arbetet går ut på det, säger han.

Han upplever Kammarkollegiet som en trygg arbetsplats och det är god stämning på avdelningen.

– Kammarkollegiet erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling i form av exempelvis kurser och seminarier och som jurist finns stora möjligheter att även pröva på andra ämnesområden.

För den som är intresserad av upphandlaryrket spår Fredrik goda framtidsutsikter.

– Upphandlare är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden idag och mycket talar för att trenden håller i sig.

 

 

 

 

Missa inga jobb från Kammarkollegiet

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor