itjobb.se

Riksgälden

Hos oss gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Vi bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet är stabilt.

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden, ge statliga garantier och lån och säkra finansieringen av kärnavfall. Vi ansvarar också för statens hantering av banker i kris och insättningsgarantin. Våra lokaler finns i centrala Stockholm. 

  • Cirka 210 anställda

  • 52 procent kvinnor och 48 procent män

  • Medelåldern är cirka 45 år

Riksgälden strävar efter att ha fortsatt jämställda villkor för kvinnor och män.

Vi trivs på jobbet

Enligt den senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2017 så upplever de flesta ett bra samarbete, hög delaktighet och tydliga mål. Vi trivs helt enkelt på jobbet.

Sedan medarbetarundersökningen innan, har vi utvecklat vårt ledarskap och vår informationshantering. Vi eftersträvar att så stor del som möjligt av besluten tas i den egna arbetsgruppen.

Vi kommer fortsätta med att effektivisera våra arbetssätt, stärka vår kultur och stärka vårt arbetsmiljöarbete.

Vi satsar på medarbetarnas hälsa

Riksgälden satsar brett på arbetsmiljöarbete, där flera delar ingår som t ex hälsosatsningar, skyddsronder och seminarier m.m.

Riksgälden satsar på förebyggande åtgärder som ergonomiska hjälpmedel. Vi har också tillgång till ett gratis gym i huset samt subventionerad massage. Därutöver finns ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år samt Riksgäldens idrotts- och trivselförening som ordnar olika sociala aktiviteter under året.

Riksgälden behöver dig

Söker du kvalificerade arbetsuppgifter med möjligheter till fördjupning inom frågor som den statliga betalningsmodellen, skuldförvaltning, finansiell stabilitet, kreditriskbedömning, riskanalyser,  IT-system, juridik och finansiella prognoser? Hör av dig till oss.

Vi har också en stor IT-avdelning som arbetar med systemutveckling, systemförvaltning och drift av olika system, med höga krav på säkerhet. Andra arbetar inom juridik, risk- och säkerhetsfrågor, kommunikationsfrågor eller i andra stödfunktioner.

Utveckla din kompetens

Riksgälden är en kunskapsorganisation. Det innebär att vi fortlöpande vidareutbildar vår personal inom deras spetskompetens. Att våra medarbetare utvecklas är avgörande för en framgångsrik verksamhet.

Vi arbetar både med kunskapsöverföring inom organisationen och med externa utbildningar. Varje år kommer du och din chef ta fram en individuell utvecklingsplan för din kompetens.

Det är därför som Riksgäldens medarbetare efterfrågas som experter, både i nationella utredningar och för internationella uppdrag.

Balans mellan arbetsliv och föräldraskap

Att arbeta på Riksgälden och att vara förälder ska aldrig kännas som en belastning. Därför vill vi skapa förutsättningar för att förena arbete med föräldraskap. Vi erbjuder också extra föräldrapenningtillägg och uppmuntrar alla att ta ut föräldraledighet.

På lika villkor

Att du har ett funktionshinder bör inte innebära något problem – det är din kompetens vi är ute efter. Därför försöker vi verka för att lokaler är tillgängliga och att din arbetsplats anpassas efter dina behov.

Vi arbetar aktivt för att ingen ska behandlas annorlunda utifrån sin bakgrund, läggning eller personlighet. Vi tror att samspelet mellan människor som är olika, tillsammans skapar en helhet som ger framgång.

Det betyder också att vi inte finner oss i trakasserier eller kränkande behandling utifrån bakgrund, läggning eller personlighet. Olikheter som kön, ålder och liknande ser vi som en tillgång.

Som anställd får du bland annat

  • En timmes friskvård per vecka på arbetstid.

  • Subventionerat friskvårdsbidrag och massage.

  • Tillgång till kultur- och sportaktiviteter.

  • Generösa semestervillkor (28-35 dagar) beroende på ålder.

  • Extra föräldrapenningstillägg.

  • Ersättning för receptbelagda läkemedel och läkarvård.                                        

Bransch

Myndighet

Anställda

200

Huvudkontor

Stockholm

Adress

Olof Palmes gata 17, 111 22

Webbplats

language

Sociala medier

Missa inga jobb från Riksgälden

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor