itjobb.se

Sollentuna kommun - Utbildningskontoret

I Sollentuna kommun jobbar vi tillsammans mot tydliga mål: Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola. Vägen dit kallar vi för Skolresan och den börjar i förskolan. Följ med på resan!

Redan idag är vi en stark skolkommun. Från förskolan, i grundskolan och i gymnasiet. Med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisnings-metoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas!  

Vi delar kunskapen

Vi har en stark delningskultur när det gäller kunskap och erfarenhet. Vi tar tillvara och utvecklar din kompetens och ditt yrkeskunnande. Genom att lära av varandra skapar vi nytänkande och resurser som förbättrar och utvecklar verksamheten. Vi utvecklar ständigt våra undervisningsmetoder och samarbetsformer, och vårt arbetssätt ger oss duktiga lärare, motiverade barn och elever samt engagerade föräldrar.

"Inom förskolan har vi pedagoger ett stort utbyte sinsemellan av erfarenheter och inspiration. En arena för detta är Förskoleforum där vi pedagoger föreläser för varandra. Tänk att möta alla duktiga kollegor i kommunen och att vi tar del av varandras arbete. Vi lär oss jättemycket och får tankevändor tillsammans!"

Ulrika Magnusson, Vaxmora skola             

Digital utveckling

Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Vi vill utbilda dem till aktiva producenter i stället för passiva konsumenter av digitala tjänster.

"När vi lägger ihop den modern teknikens möjligheter med våra gemensamma erfarenheter blir det fantastiskt! Kombinationen av den nya digitala tekniken och den mer traditionella verksamheten är helt underbar tycker jag!"

Dominique Khosravi Afshar, Töjnaskolans förskola

Den digitala tekniken är också en naturlig del av din arbetsdag som lärare; för planering, genomförande och utvärdering  av undervisningen. Är du en lärare som ser den digitala utvecklingen som en möjlighet till professionell utveckling och ett sätt att uppnå gemensamma mål? Då borde du jobba i Sollentuna!

"Här finns goda möjligheter för den egna utvecklingen och kommunen och förvaltningen har också tydliga mål och en medveten styrning. Det finns också en gemensam strategi kring hur man tar emot VFU-studenter. Det visar på en vilja till kvalitet och likvärdighet och det är jättebra, tycker jag."

Sofi Peterson, Vaxmoraskolan

Varje skola den bästa

Vår långsiktiga målsättning är en inkluderande, tillgänglig och universell undervisning som möter alla elevers olikheter. Vi vill att varje skola ska vara den bästa för varje elev som går där och alla elever ska mötas, både högpresterande och de som behöver extra stöd. Vi har inte nått ända fram, men vi har kommit långt!

Välkommen till Sollentuna!

Bransch

Kommun

Anställda

2500

Huvudkontor

Sollentuna

Adress

Turebergs torg 1, 191 86

Webbplats

language

Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Dominique Khosravi Afshar

Töjnaskolans förskola

Ulrika Magnusson

Vaxmora skola

Sofi Peterson

Vaxmoraskolan

- När vi lägger ihop den modern teknikens möjligheter med våra gemensamma erfarenheter blir det fantastiskt! Kombinationen av den nya digitala tekniken och den mer traditionella verksamheten är helt underbar tycker jag!

- Inom förskolan har vi pedagoger ett stort utbyte sinsemellan av erfarenheter och inspiration. En arena för detta är Förskoleforum där vi pedagoger föreläser för varandra. Tänk att möta alla duktiga kollegor i kommunen och att vi tar del av varandras arbete. Vi lär oss jättemycket och får tankevändor tillsammans!

- Här finns goda möjligheter för den egna utvecklingen och kommunen och förvaltningen har också tydliga mål och en medveten styrning. Det finns också en gemensam strategi kring hur man tar emot VFU-studenter. Det visar på en vilja till kvalitet och likvärdighet och det är jättebra, tycker jag.

Missa inga jobb från Sollentuna kommun - Utbildningskontoret

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor