itjobb.se

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som lyder under en direktion bestående av förtroendevalda politiker från medlemskommunerna. Verksamheten regleras i förbundsordningen som är ett avtal mellan förbundet och medlemskommunerna.

Bransch

Brand- & Räddningsverksamhet

Anställda

-

Huvudkontor

Stockholm

Webbplats

language