itjobb.se

Utvecklare möter goda förutsättningar på framtidens arbetsmarknad

Mjukvaruutvecklare, systemutvecklare och it-arkitekter är arbetsmarknadens vinnare, enligt Arbetsförmedlingens prognos. I Arbetsförmedlingens yrkeskompass konstateras också att tillgången på datautbildade ökat. Samtidigt ökar efterfrågan stadigt, vilket tyder på en fortsatt brist på många IT-kompetenser.

När det gäller spetskompetenser som utvecklare där bristen är särskilt stor ska man komma ihåg att det ofta krävs både erfarenhet och specialkunskaper, påpekar Kerstin Eriksson, yrkesanalytiker på Arbetsförmedlingen. Hon menar att yrkesrollen som utvecklare har blivit bredare, numera involverar den ofta också kompetens inom affärsmässighet och projektledning.